بررسی کد رهگیری

نكات قابل توجه داوطلبين:

  • داوطلبين محترم توجه داشته باشند كه صرفاً درخواست هاي همكاري كه تا تاريخ 95/05/12 تكميل شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
  • تمامي مراحل استخدامي (اعم از برگزاري آزمون و مصاحبه) و نتايج آن، صرفاً از طريق سيستم ارسال پيام كوتاه و تماس تلفني با داوطلبين واجد شرايط اعلام خواهد شد. لذا از هرگونه تماس تلفني و مراجعه حضوري خودداري فرمائيد.
  • در صورتي كه اين شركت در هر يك از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سايت توسط داوطلب يا عدم تطبيق هر يك از شرايط اعلامي خود در آگهي، با شرايط واقعي داوطلب گردد، از ادامه فرآيند جذب ممانعت نموده و موضوع همكاري كن لم يكن تلقي مي‌گردد.